Over ons


Wat ons drijft? Zelf lerende- en realiserende organisaties. De complexiteit van dynamische omgevingen vraagt niet naar eenmalige oplossingen. Wel naar organisaties, in staat en bereid, zich continu te ontwikkelen met als natuurlijk gevolg voortbestaan en groei.


Onze waarden
pragmatisch – Puur – lerend – veelzijdig – scherp – verbindend


Kernvraag

Organisaties hebben veel in huis om succesvol en toekomstbestendig te zijn; van kennis tot techniek en van (productie) systemen tot kapitaal en mensen. Maar wat maakt dat de omzet groeit? Continu verbeteren borgt? Investeringen renderen? Medewerkers uw bedrijf kiezen? Waarom lukt dat de ene organisatie beter dan de andere? Haalt uw organisatie alles uit wat haar ter beschikking staat? Kies voor het benutten van het omvattend potentieel van uw organisatie en bestendig het toekomstperspectief. Onze definitie van realisatiekracht daarbij? “Maak dat het werkt en laat het werken!”

i-Realiseren

Veranderen is geen doel op zich, realiseren wel. Combineer de werkende principes van bedrijfskunde, projectmanagement en psychologie en wat ontstaat is integraal realiseren. Wat staat centraal: het vraagstuk van de organisatie met haar beschikbare mensen, methoden en middelen. Wie staat centraal: de professional met de competentie integraal realiseren met aanpak, uitvoering en borging. Waarom werkt het: omdat structuur, vaardigheid én attitude consequent binnen de dynamiek van de dagelijkse praktijkcontext gebracht worden.

RealisatieManagement®

Deze aanpak is het resultaat van 15 jaar onderzoek en evaluatie samen met relaties in diverse branches en sectoren en ambieert 1 ding: het blijvend vergroten van (individuele en collectieve) realisatiekracht in organisaties. Het aanbod blijft zich ontwikkelen naar aanleiding van de vraag die we continu aan onze relaties stellen: “Wat heb je nodig om zelfstandig te realiseren en te borgen?”

Leren Presteren

Samen leren we integrale manieren van realiseren direct toe te passen en borgen we de kennis en kunde om dit te onderhouden en verder uit te bouwen. 100 % in uw actuele werkomgeving. De fundamenten? Samenhang in uw vraagstuk aanbrengen, de essentie van de oplossing centraal stellen én blijvend aansluiten op belanghebbenden.


“Echt is goed, niet goed genoeg maar écht goed”

Leren én Presteren zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. “Wat we doen, doen we expliciet, echt en vooral integraal”: de weg samen met relaties naar de continuïteit van hun organisatie komt hier steeds op neer. Participatie, samenhang en eigenaarschap zijn daarbij belangrijke voorwaarden. Het gezond kritisch zijn op het werkelijke rendement van investeren in externe inhuur, -modellen en -methodieken hoort hier bij. Dat dit leidt tot interessante business cases spreekt voor zich.

Vanaf 2000 ben ik als ondernemer actief binnen diverse netwerken en richt me met name op het adviseren, begeleiden en borgen van realisatieprogramma’s met als intentie het benutten van het omvattend potentieel in organisaties. Samen met collega’s en professionals die zich verbinden aan echt én blijvend resultaat!

Wilt u meer weten, of heeft u vragen? Neem dan contact op met de Partitude office via telefoonnummer 06 22 959 389.

Contact