Echt is goed, niet goed genoeg, maar écht goed Realiseer


Partitude biedt 9+ maatwerkoplossingen waarmee uw organisatie
in staat is om op eigen kracht resultaten te behalen en te borgen.

De nieuwe competentie integraliseren
Zelf doen      Samen doen      Laten doen
Zelf doen
Samen doen
Laten doen

De bedoeling Partitude


 • Participatie

  Invloed geven borgt eigenaarschap

 • Integraal

  Samenhang aanbrengen garandeert overzicht

 • Attitude

  Sturen op houding maakt waar


Kernvragen blijvend Resultaat
UW INVESTERINGENUW BEDRIJFSPROCESSENUW ORGANISATIE


Samen verantwoordelijk voor uw business case


Van organisatie naar organisme


Realiseren met ons als partner betekent samenwerking. We:


 • Stimuleren, prikkelen, dagen uit, confronteren en helpen.
 • Komen niet met een pasklare oplossing.
 • Bieden een aanpak en werkwijze die uw organisatie aan het denken en werken zet.
 • Maken bewust van individueel- en teamgedrag.
 • Geven inzicht in sterke en zwakke punten.
 • Creëren veiligheid en vertrouwen in het samen leren presteren.

- aldus onze relaties -

Wij helpen uw organisatievermogen te benutten

Door samen patronen te doorbreken en werkwijzen te vernieuwen


Door verhoogd organisatie bewust-zijn


20 jaar praktijkbewijs door integratie van bedrijfskunde, projectmanagement en psychologie
Toepasbaar op elk type en omvang vraagstuk

*Proefondervindelijk: "door een echte gebeurtenis"

volgens woorden.org